เสียดายจริงๆ ไม่เห็นหน้าน้องเขา เด็กอ่างอมสดไม่ใส่ถุง ขาวเนียน น่าจะป็นนักศึกษาแถบๆ กทม.


Comments are closed.